Waarom OONwork...

Hebben wij vandaag de juiste mensen en zitten ze op de goede plaats? Moeten of willen we ook intern werven en selecteren zodat we onze mensen meer kunnen bieden en zij zich kunnen ontwikkelen? Of gaan we juist extern? En wat moeten we nu doen voor morgen en volgende maand? Fascinerende vragen!

Waar de onderneming of organisatie gebruik maakt van medewerkers is werving en selectie een cruciaal middel om de gestelde doelstellingen te halen en op niveau te houden. Mensen komen en gaan nu eenmaal. Werving en selectie is dan ook een dynamisch proces. OONwork beseft de relevantie hiervan en houdt zich daarom bezig met IT oplossingen op dit gebied.

Oplossingen waarin theorie en praktijk zijn verwerkt. Enerzijds worden de uit te voeren administratieve werkzaamheden daar waar mogelijk zoveel mogelijk geautomatiseerd om tijd te besparen en de kwaliteit te verhogen en anderzijds wordt de selectie geoptimaliseerd om inzicht te verkrijgen in de geschiktheid van iedere kandidaat. Het systeem houdt waar mogelijk zelfs rekening met de vervolgstappen en -processen in het bedrijfscircuit.

Werving en selectie is een voornaam en voortdurend proces dat de juiste aandacht nodig heeft en OONwork biedt deze mogelijkheid op voortreffelijke wijze.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag. U bent altijd welkom.