Werkwijze OONwork

Werving & Selectie met OONwork, hoe werkt het?

Leidinggevende en recruiter/P&O-er stellen met behulp van het systeem vast welke informatie wordt gegeven over de organisatie, de afdeling, de cultuur, de vacante functie, etc.

De leidinggevende en de recruiter/P&O-er stellen met behulp van het systeem vast welke informatie van iedere (!) kandidaat wordt gevraagd. De leidinggevende kan dit desgewenst ook zelf doen.

De pagina "werken bij" van uw eigen website is gekoppeld aan de software van OONwork. De rechten blijven te allen tijde van uw organisatie. Er verandert niets aan de huisstijl van uw website.

Als kandidaten reageren worden hun reacties direct door het systeem bevestigd. De kandidaat levert zelf alle informatie, invoer werkzaamheden door de afdeling W&S zijn niet meer nodig, hetgeen veel werk scheelt. Aan de hand van deze informatie kan iedere voorselectie gemaakt worden, ook naderhand.

Uitnodigingen, afwijzingen en dergelijke gaan eenvoudig met één druk op de knop. Ook bij een afwijzing wordt de procedure voor de kandidaat op een waardige manier afgehandeld.

Door de directe terugkoppeling aan kandidaten zal het telefoonverkeer aanzienlijk gereduceerd worden en dit levert een tijdsbesparing op.

De samenstelling van de vragenlijstinformatie maakt dat sollicitatiegesprekken zeer "to the point" verlopen. De kandidaat heeft automatisch een exemplaar van de vragen en de gegeven antwoorden ontvangen en kan zich goed voorbereiden. Dit geldt in ieder geval zeker voor de leidinggevende en de recruiter.

De leidinggevende -en natuurlijk ook de recruiter- heeft een doorlopend inzicht in de ontwikkeling van de sollicitatieprocedure.

De kandidaat heeft een veel beter inzicht in wat gevraagd wordt om de functie succesvol in te kunnen vullen en wat hij/zij eigenlijk kan verwachten.

Uitnodigingen voor tweede gesprekken en arbeidsvoorwaardengesprekken gaan met één druk op de knop, evenals de afwijzingen in dat tweede stadium.

Het systeem voorziet in een aantal opties voor de P&O afdeling na de keuze van de geschikte kandidaat:

Het systeem maakt het in portefeuille houden van kandidaten extreem eenvoudig.
Naderhand kan naar believen gekeken worden of er voor een nieuwe vacature nog 'eerdere' kandidaten beschikbaar zijn.

Alle informatie is vastgelegd. Dit kan van pas komen in een later stadium waarin arbeidsrechtelijke problemen zich mochten voordoen.

Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk. In één oogopslag kan worden vastgesteld wat de agenda is en wat gedaan moet worden.

Het systeem maakt overdracht van W&S werkzaamheden bij ziekte, vakantie of plaatsvervanging zeer eenvoudig.

Werken met OONwork reduceert de W&S werkzaamheden tot de meest noodzakelijke. De recruiter/P&O-er wordt meer een procesoperator en kan zeer efficiënt en effectief te werk gaan.

Het systeem maakt bulkverwerking op efficiënte wijze mogelijk zonder latent geschikte kandidaten over te slaan!

Meer weten? Klik op de voordelen van OONwork!

Spreekt dit alles u aan? Neem dan snel contact op, U bent hartelijk welkom!